Pårørende

På Stokholtbuen sætter vi en stor ære i, at du som pårørende føler dig tryg og velkommen i de rammer dit familiemedlem bor i. Med pårørenderåd, indflytningssamtaler og meget mere håber vi, at du vil opleve lige netop dette.

Indflytning - introduktion for den pårørende

Som pårørende til en beboer der flytter ind på Stokholtbuen, vil du fra start blive tilbudt tæt kontakt og vejledning fra Stokholtbuens administration. kontaktperson. Inden indflytning tilbydes du og din pårørende en indflytningssamtale med en administrativ medarbejder, kontaktperson, daglig leder samt Stokholtbuens sygeplejerske (hvis dit familiemedlem modtager sundhedsydelser). Her drøftes alle de praktiske forhold omkring indflytningen samt beboerens økonomi, behov for sundhedsfaglig behandling samt øvrige behov for støtte og hjælp i dagligdagen.

En indflytningssamtale kan indeholde følgende:

  • økonomi og administration 
  • aktuelt behandlingsbehov
  • aktuel beskrivelse af ressourcer og støttebehov ifm. almindelig daglig livsførelse (ADL), samt afdækning af nærmeste zone for udvikling. 
  • aktivitet og livskvalitet (Hvad skaber glæde og tryghed for borgeren)

 

Pårørenderådet

Som pårørende til en borger på Stokholtbuen har du også muligheden for at udøve din indflydelse på tilbuddets udvikling ved, at blive en del af pårørenderådet.
Pårørenderådet fungerer som et rådgivende organ der sammen med Stokholtbuens ledelse og medarbejdere løbende drøfter hvorledes tilbuddet lykkes med, at være et godt og relevant tilbud til dem der bor og beskæftiges.  1 gang årligt, i forbindelse med det årlige møde for alle pårørende, er der valg til pårørenderådet, der råder over 5 pladser. Ud over de 5 valgte pårørenderepræsentanter består rådet af tilbuddets forstander, daglig leder (1 ud af de 5 deltager skiftevist og afhængigt af punkter på dagsorden) 1 politisk udpeget repræsentant fra social og sundhedsudvalget i Ballerup kommune samt 1 medarbejderrepræsentant (valgt blandt medarbejderne). 

 

Kontakt pårørenderepræsentanterne

Hvis du som pårørende ønsker kontakter til en af de valgte pårørenderepræsentanter, med henblik på at få noget drøftet i rådet, kan nedenstående pårørende kontaktes:

Kirsten Greenin: kirsten@greenin.dk 
Anita Imbæk: imbaek.schwartzlose@hotmail.com